This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
NýskráningSmelltuáhnappinntilþessskráþigánámskeið
Innskráning
BifhjóliðBóklegtnámskeiðfyrirprófábifhjólEfþúætlartakaprófábifhjól,þáþarftutakaþettanámskeið.Notfærðuþérfjarnámiðtillæraþegarþérhentar!
BílprófiðTvöbóklegnámskeiðfyrirbílprófið-Ö1ogÖ2Þegarþúbyrjarlæraábíl,þáþarftþútakanámskeiðiðÖ1.Þegarökuprófiðnálgast,þáþarftþútakanámskeiðiðÖ2.
LéttabifhjóliðBóklegtnámskeiðfyrirprófáléttbifhjólÞúmáttlæraáléttbifhjólþegarþúertorðinn15ára.Efþútekurþettanámskeið,þáþarftuekkitakaÖ1þegarþúbyrjarlæraábíl.
Notfærðuþérkostiþesstakabókleganámskeiðiðífjarnámiþegarþérhentar!
Hvenærsemer,engirárekstrarviðvinnu,skóla,félagslíf,íþróttaæfingareðaferðalög!
Hvaðatölvasemer,Windows,Mac,Ipadeðajafnvelbaraásímannþinn!
Hvarsemer,baranettenginginílagi!
Þúræðurhraðanum,viltukláraþettaánokkrumdögum,eðanotanokkrarvikur!
Kennitala:
Lykilorð:
Skrámigánámskeið
Innskrá
Ekillehf
Verðskrá
Umskólann
English
Þessiaðgangsorðgildaekkiáneittnámskeið.Varstþúbúinnskráþigánámskeið?Smelltuáhnappinn“Skrámigánámskeið”Ertþúbúinngleymalykilorðinuþínu?
Þessiaðgangsorðgildaáfleirieneittnámskeið.Veldunámskeiðiðsemþúviltskráþiginná.
Ö1-bílprófsnámskeið
Ö2-bílprófsnámskeið
Bifhjólanámskeið
Námskeiðfyrirléttbifhjól
Kennitala:
Tölvupóstur:
LykilorðfyrirÖ1
LykilorðfyrirÖ2
Lykilorðfyrirbifhjól
Lykilorðfyrirléttbifhjól
nýttlykilorð
Sendabeiðnina
Verðskrá:Rafrænnámsbókinnifalinogþvíenginnannarkostnaður!

Ö1:

Ö2:

Bifhjól:

Létt bifhjól: (Ö1 innifalið)

X
PersónuverndÞegarþúskráirþigánám-skeiðognotarvefEkilssafnastupplýsingarígagnagrunnskólans.Þettaerueingönguupplýsingarsemnauðsynlegareruvegnaökunámsinssam-kvæmtreglumSamgöngu-stofu.Fariðermeðallarupplýsingarsamkvæmtpersónuverndarstefnuökuskólansogengumupplýsingummiðlaðtilóviðkomandiaðila.Éghefkynntmérpersónu-verndarstefnuEkilsogsamþykkihanameðþvískrámigánámskeið.
Haldaáframogskrámig
Hættavið
Skoðastefnuna